Ouders

We gebruiken het digitale platform Social Schools voor communicatie met ouders en verzorgers. Via onderstaande knop kunt u inloggen op Social Schools.

Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen meepraten over de gang van zaken in de school. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR heeft regelmatig overleg met de schoolleiding om te discussiëren over verschillende onderwerpen en beslissingen die van invloed zijn op ons onderwijs en de schoolomgeving. Zo worden onder andere de schoolbegroting, het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en de personele formatie besproken in de MR. Deze overleggen zijn openbaar.

De leden van de MR worden gekozen. De samenstelling van de MR is dit jaar als volgt:

Personele vertegenwoordiging
Meike Biesta, Denise Keurntjes en Olga van der Linde.

De oudervertegenwoordiging                                                                                                 
Gineke Wolters, Jan Vernooij en Wouter Keijzer.

U kunt altijd contact opnemen met onze MR via mr.klinket@floresonderwijs.nl.

Schoolreisje

Ouderbijdrage

Op Het Klinket worden diverse leuke activiteiten georganiseerd die niet tot het gewone lesprogramma behoren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, schoolreis/educatieve activiteit, etc. Deze activiteiten kunnen wij niet organiseren zonder uw (financiële) hulp. De kosten van deze activiteiten, die georganiseerd worden door de activiteitencommissie, worden betaald uit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 57,50 per kind. Van dit bedrag wordt ook het schoolreisje, het educatieve uitstapje en het kamp betaald.

Privacybeleid

Het Klinket is onderdeel van Stichting Flores Onderwijs. Wij hebben ons privacybeleid en onze privacyverklaring op stichtingsniveau opgesteld. In deze documenten vindt u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Ook kunt u hierin terugvinden hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevens van uw kind(eren). Alle informatie kunt u vinden op de website van stichting Flores Onderwijs.

Zelfportretten

Klachtenregeling

Op school vinden we het van groot belang dat kinderen graag naar school gaan en het naar hun zin hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze ouders tevreden zijn over onze school, de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop dat wordt gerealiseerd.
Het kan echter voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dat iets niet naar tevredenheid wordt gedaan of dat er een fout wordt gemaakt. U kunt dan een klacht indienen. In de schoolgids kunt u onze klachtenregeling lezen.

U kunt de klachtenregeling van schoolbestuur, Flores Onderwijs, terugvinden op de website van stichting Flores onderwijs.

Schoolgids 2023-2024

Download hier de schoolgids van dit jaar.

Schooltijden

maandagvan 08.30 uur tot 14.30 uur 
dinsdagvan 08.30 uur tot 14.30 uur 
woensdagvan 08.30 uur tot 12.15 uur 
donderdagvan 08.30 uur tot 14.30 uur 
vrijdagvan 08.30 uur tot 12.15 uurgroep 1-2-3-4
 van 08.30 uur tot 14.30 uur

groep 5-6-7-8

Om 10 voor half negen gaat de deur van onze school open en mogen de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 3 mee de groep in.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 lopen zelfstandig naar hun eigen groep.

Onze lessen starten om 8:30 uur.

Herfstvakantie16-10-2023t/m20-10-2023
Kerstvakantie25-12-2023t/m05-01-2024
Voorjaarsvakantie12-02-2024t/m16-02-2024
Goede Vrijdag29 -03-2024  
Tweede Paasdag01-04-2024  
Meivakantie 29-04-2024t/m10-05-2024
Tweede pinksterdag20-05-2024  
Zomervakantie08-07-2024t/m16-08-2024

Er zijn dit jaar drie studiedagen: 
29 januari, 2 april en 5 juni. 

Kennismaken?

Wil je graag meer te weten komen, neem dan gerust contact op